Informacje biograficzno-statystyczne jako źródło do badania procesów kulturowych

Kultura i Społeczeństwo, Tom 13, Numer 1 (1969) s. 195-200
Aleksander Wallis

 

do góry