Harcerzom poległym w 1920 r.

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (2000) s. 3-4
Tadeusz Jaros

 

do góry