Alfred I. Tauber: Transgressing = Alfred I. Tauber: przekraczając

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 309-312, 97-100
Janusz Guzowski

 

do góry