"Obraz stosunków polsko-węgierskich w czasach piastowskich w rocznikach polskich", Ryszard Grzesik, "Studia Źródłoznawcze", vol. XLI, 2003 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 91 (2005) s. 228-229
, Ryszard Grzesik (aut. dzieła rec.)

 

do góry