Problem autorstwa krucyfiksu jasnogórskiego na tle monumentalnych krucyfiksów Wita Stosza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 122-138
Zofia Rozanow, Ewa Smulikowska

 

do góry