Źródła przechowywane w Archiwum Leningradzkiego Oddziału Instytutu Historii (LOII) Akademii Nauk ZSRR

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 135-144
Wiktor I. Rutenburg

 

do góry