Problem akt personalnych do r. 1945 w przemyśle węglowym

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 361, 73-84
Jerzy Jaros

 

do góry