Z historii niemieckiej prasy w języku polskim : I. "Goniec Krakowski" (27 X 1939-18 I 1945), II. Hitlerowska "Gazeta Żydowska" w Krakowie (23 VII 1940-30 VIII 1942)

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, Tom 8, Numer 4 (1969) s. 569-588
Tadeusz Cieślak

 

do góry