Gotycka polichromia w kościele w Strzelcach Świdnickich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 274-275
Anna Orosz

 

do góry