W sprawie Miscellaneów

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 3 (1955) s. 363-364
Zygmunt Świechowski

 

do góry