Sprawy powstania listopadowego w "aktach dekanatów" Archiwum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu = Res insurrectionis Novembris in "actis decanatuum" Archivi Curiae Episcopalis in Sandomiria

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 43 (1981) s. 203-216
Walenty Wójcik

 

do góry