Zamek Leszczyńskich w Gołuchowie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 1 (1955) s. 126-139
Teresa Jakimowiczówna

 

do góry