Wystawa "Il Seicento Europeo". Rzym, grudzień 1956 - luty 1957

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 269-276
Aniela Sławska

 

do góry