"Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570", wyd. Bożena Wyrozumska, wstęp historyczny i skorowidz rzeczowy oprac. Karol Buczek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 230
Gerard Labuda , Bożena Wyrozumska (aut. dzieła rec.), Karol Buczek (aut. dzieła rec.)

 

do góry