Tronująca Madonna z Ostromecka

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 323-333
Teresa Mroczko

 

do góry