Życie i dzieło Wiktora Kemuli (w stulecie urodzin)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 9-32
Joanna Taraszewska, Zbigniew R. Grabowski

 

do góry