Zarys urządzeń prawnych górnictwa w Polsce po koniec XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 13, Numer 1 (1911) s. 92-107
Maryan Rosenberg

 

do góry