Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Samorząd terytorialny w Polsce i Europie – doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju”

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 2(15) (2009) s. 218-225
Jarosław Dobkowski

 

do góry