"A Guide to Documentary Editing : Prepared for the Association for Documenary Editing", Mary-Jo Kline, Baltimore-London 1998 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 38 (2000) s. 121-123
Piotr Dymmel , Mary-Jo Kline (aut. dzieła rec.)

 

do góry