Jak Odyniec redagował "Czaty" Mickiewicza : z "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza : 1824-1829"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 73, Numer 1/2 (1982) s. 225-235
Siemion Łanda , Zofia Smolska (tł.)

 

do góry