"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, przedmowa, wybór tekstów i komentarze: Wojciech Głowala, Kraków 1980 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 73, Numer 1/2 (1982) s. 373-380
Jan Zieliński , Stanisław Lack (aut. dzieła rec.), Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.)

 

do góry