Samozatrata i ocalenie : ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Romans"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 73, Numer 3/4 (1982) s. 181-211
Stanisław Dąbrowski

 

do góry