Analiza i ocena umów między Kościołem a wspólnotami politycznymi zawartych po Soborze Watykańskim II

Kościół i Prawo, Tom 4 (1985) s. 31-49
Tarcisio Bertone , Jerzy Korytkowski (tł.)

 

do góry