Problem nieważności umowy małżeńskiej z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia zobowiązań małżeńskich

Kościół i Prawo, Tom 4 (1985) s. 189-211
Wojciech Góralski

 

do góry