Wpływ przekonania o nieważności zawieranego małżeństwa na wartość zgody małżeńskiej : interpretacja kanonu 1085 KPK

Kościół i Prawo, Tom 4 (1985) s. 213-225
Marian Rola

 

do góry