Stan polskich procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych

Kościół i Prawo, Tom 4 (1985) s. 245-256
Stefan Kośnik

 

do góry