Między akceptacją a resentymentem : próba interpretacji Gombrowiczowskiej koncepcji czasu w perspektywie filozofii Fryderyka Nietzschego

Sztuka i Filozofia / Art and Philosophy, Tom 28 (2006) s. 51-73
Natalia Mrozkowiak-Nastrożna

 

do góry