"Immunology of music?" : a short introduction to cognitive science of musical improvisation = "Immunologia muzyki"? : krótkie wprowadzenie do kognitywistyki muzycznej improwizacji

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 1 (2012) s. 182-186, 395-399
Witold Wachowski , Nelly Strehlau (tł.)

 

do góry