Praca, zakład i grupowo-autonomiczna organizacja pracy w opiniach pracowników

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 23 (1992) s. 3-188
Stefania Dzięcielska-Machnikowska, Danuta Walczak-Duraj

 

do góry