"Instytut Leków 1951-2001. Dzieje - ludzie - dokonania", Wanda Parnawska, Warszawa 2001 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 270-271
Jadwiga Brzezińska , Wanda Parnawska (aut. dzieła rec.)

 

do góry