Inwentarz Archiwum Koronnego z r. 1613 : notatka bibljograficzna

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 4 (1928) s. 98-130
Stanisław Ptaszycki

 

do góry