Smutki i radości monarszej codzienności

Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli, Tom 50, Numer 6 (2007) s. 5-12
Olivier Chaline , Jarosław Dumanowski (tł.)

 

do góry