Twórczy wkład Ks. Profesora Wincentego Kwiatkowskiego w organizację naukową apologetyki nowoczesnej

Studia Theologica Varsaviensia, Tom 8, Numer 1 (1970) s. 29-39
Ryszard Paciorkowski

 

do góry