Koncepcja mitu R. Bultmanna wobec najnowszych osiągnięć religioznawczych

Studia Theologica Varsaviensia, Tom 8, Numer 1 (1970) s. 317-354
Zygmunt Kłysz

 

do góry