Konstytutywne elementy ludu Bożego w źródłach przedchrześcijańskich

Studia Theologica Varsaviensia, Tom 8, Numer 2 (1970) s. 11-31
Jan Stępień

 

do góry