O klasyfikacji nazw miejscowych jeszcze raz

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 6 (1997-1998) s. 39-50
Władysław Makarski

 

do góry