„Oficyna Poetów” — niszowy kwartalnik literacko-artystyczny (1966–1980)

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 16, Numer 2 (2013) s. 117-132
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

 

do góry