">> Stare << i >> nowe << — czasopisma dla dzieci i młodzieży" : konferencja naukowa Zakładu Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (Pokrzywna, 19–20 kwietnia 2012)

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 16, Numer 2 (2013) s. 213-217
Lidia Urbańczyk

 

do góry