"Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795", oprac. Irena Sułkowska-Kurasiowa i Maria Woźniakowa, Warszawa 1975 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 177-178
Antoni Gąsiorowski , Irena Sułkowska-Kurasiowa (aut. dzieła rec.), Maria Woźniakowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry