Metafizyczne określenia w orzeczeniach soborów starożytnego Kościoła : przyczynek do dyskusji nad duchem i literą dogmatu

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 26 (2013) s. 27-34
Bogna Kosmulska

 

do góry