Deformacja i pozorność dialogu w kontekście quasi-relacji społecznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 26 (2013) s. 113-130
Tomasz Tadeusz Brzozowski

 

do góry