Pojęcie prawdy transcendentalnej w "Philosophia prima, sive Ontologia" Christiana Wolffa

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 16 (2004) s. 83-103
Artur Banaszkiewicz

 

do góry