Idee a problem natywizmu w filozofii Kartezjusza

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 17 (2006) s. 61-72
Wojciech Zbroszczyk

 

do góry