Cyrkularność w definiowaniu przez postulaty pojęcia wiedzy logicznej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 17 (2006) s. 73-95
Javier Villanova Arias , Janusz Maciaszek (tł.)

 

do góry