Człowiek - eternizacja hiatusu : szkic antropologii Georges'a Bataille'a

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 19/20 (2007) s. 157-168
Krzysztof Matuszewski

 

do góry