Ślady nadczłowieka w doświadczeniu wewnętrznym Georges'a Bataille'a

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 19/20 (2007) s. 141-155
Paweł Klimek

 

do góry