"Homo platonicus" - wolny czy zniewolony? Bataille'owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 19/20 (2007) s. 169-200
Marcin M. Bogusławski

 

do góry