"Creatio ex nihilo" a samoistność świata

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 22 (2009) s. 59-71
Marek Piwowarczyk

 

do góry