Whiteheadowskie "eternalia" i ingardenowskie czyste jakości idealne - problem związków koniecznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 22 (2009) s. 117-134
Piotr Żuchowski

 

do góry