Koncepcje negatywnych stanów rzeczy : (Meinong, Reinach, Ingarden)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 22 (2009) s. 135-148
Adam Jurek

 

do góry